logo
อัพเรซซิ่ง ร้านค้าออนไลน์

ข้อมูลการชำระเงิน

โทรสอบถามสินค้าก่อนชำระค่าสินค้า

ร้านอัพเรสซิ่ง 083-0603737

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายเจริญจิต ขจิตบุญ

085-0-23998-9

( ออมทรัพย์ )